Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozpoznávání patternů pomocí metod soft computingu
Id projektuSGS05/UVAFM/2016
Hlavní řešitelRNDr. Petra Števuliáková, Ph.D.
Období1/2016 - 1/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt navazuje na sérii předchozích projektů a je zaměřen na výzkum a vývoj moderních metod zpracování obrazů za použití soft computingu. V rámci tohoto projektu se chceme věnovat vybraným aplikacím, a to souhrnně nazvaným ?rozpoznávání vzorů (pattern recognition)?. Moderní zpracování dat velice často používá úlohu vyhledávání patternu (vzoru) v souvislosti s navazujícími úlohami rozhodování. Hodláme se tedy zaměřit na výzkum fuzzy transformace nultého a vyššího řádu např. pro aplikace vyhledávání obrazů v databázích, vyhledávání a přiřazování původního obrazu z databáze k výřezu obrazu. Dále se budeme zabývat problematikou tzv. image inpaitingu, kde je úkolem zrekonstruovat poškozený obraz. V neposlední řadě provedeme výzkum technik zpracování obrazu reprezentovaného tzv. fuzzy funkcí. Zaměříme se také na budování a prohlubování teoretických základů, bez kterých by se samotné aplikace neobešly.