Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Továrna ve městě - město v továrně
Id projektuSGS14/FF/2016
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZáměrem projektu je analýza a interpretace dvou mikrokosmů ? továrny a města, jejichž vzájemně podmíněná existence se projevuje početnými interakcemi v průběhu industrializace a deindustrializace. Téma tak nebude pojímáno pouze jako historická látka, ale bude zasazeno také do aktuálního kulturního kontextu, kdy je prostoru zanikající továrny přidělena nová společensko-kulturní role. Metodami sociálních a kulturních dějin, urbánní antropologie, sociologie, lingvistickými metodami a diskurzivní analýzou hodláme sledovat tento více než dvě století trvající proces vzniku, úpadku a znovuzrození průmyslového města na příkladě několika moravských a slezských měst (Bruntál, Frýdek-Místek, Krnov, Ostrava). S ohledem na tzv. třetí roli univerzity hodláme výsledky našeho badatelského úsilí nabídnout nejen odborné, ale i laické veřejnosti.