Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fenomén poutních míst jako příklad interdisciplinárního přístupu k barokní mentalitě a zbožnosti - stav, možnosti a meze výzkumu vzhledem k poutím a poutním místům na terénu českého Slezska a moravskoslezského pomezí na konci 18. století a na počátku
Id projektuSGS13/FF/2016
Hlavní řešitelPhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt se se bude zabývat studiem fenoménu barokních poutí a poutních míst na teritoriu moravskoslezského pomezí a českého Slezska, a to z hlediska několika společenskovědních disciplín jako jsou dějiny umění, literární věda a kulturní historie, přičemž je akcentována interdisciplinarita, nezbytná k uchopení dalších souvisejících témat, jako např. barokní zbožnost. Projekt se týká první fáze delšího výzkumu na dané téma a spočívá na práci s různorodými typy pramenů, jako jsou písemné archivní prameny, literární prameny a vizuální a hmotné prameny. Postgraduální studenti zapojení do projektu jako spolunavrhovatelé budou moci nabyté poznatky využít ve svých dizertačních pracích a v odborných studiích publikovaných v recenzovaných neimpaktovaných odborných časopisech.