Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Literární a kulturní paměť jako fenomén současné umělecké tvorby 2
Id projektuSGS09/FF/2016
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na zkoumání aktuální problematiky kulturní paměti, která je spojena s tematizací historických událostí XX. století, s individuální či kolektivní pamětí, s jejich zobrazením v beletrii. Projekt zkoumá tradiční genologické, tematologické a stylistické aspekty české beletrie, ?paměť žánrů? a jejich transformaci v současné literatuře. Řešení zahrnuje poezii i prózu, literaturu pro dospělé i pro děti a mládež. Zdrojem bádání se stávají archivní prameny, pozůstalosti uložené v Památníku národního písemnictví, v Archivu města Ostravy, v Zemském archivu v Opavě i vydané beletristické texty. Teorie a metody bádání vycházejí jak z domácích tradic, tak současných zahraničních podnětů. Projekt rozvíjí badatelské dovednosti 7 studentů doktorského studia a 2 studentů magisterského studia, vytváří prostor pro prezentaci a obhajobu výsledků jejich výzkumné činnosti (konference, pracovní seminář), rozvíjí jejich publikační dovednosti i způsobilosti dokončovat projekty, pracovat individuálně i kolektivně. Projekt částečně navazuje na SGS 2015 řešený na pracovišti, rozšiřuje jej personálně, tematicky i metodologicky.