Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ruská a polská literární esejistika přelomu 19. a 20. století v komparativním pojetí
Id projektuSGS22/FF/2016-2017
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je komparativně orientovaný výzkum ruské a polské literatury přelomu 19. a 20. století. Zájem badatelského týmu bude orientován na interpretaci estetického kódu ruského a polského symbolizmu v jeho postupném vývoji, prezentaci koexistence dobového ruského a polského uměnovědného myšlení a na komplexnější komparativní pohled na základní estetické konstanty ruského a polského symbolizmu, kdy budou postupně vedle sebe postaveny a uvedeny do analogie esteticko-filozofické koncepce předních ruských a polských teoretiků moderního umění. Pozornost bude věnována především esejistice a esteticko-filozofickým koncepcím nálsedujích autorů (D. S. Merežkovskij, V. Brjusov, F. Sologub, A. Bělyj, N. Berďajev, Z. Przesmycki ?Miriam?, A. Lange, L. Staff, A. Górski, S. Przybyszewski). Literárněteoretická část bude následně doplněna o část praktickou (překladovou), kterou budou reprezentovat v českém prostředí dosud neexistující překlady stěžejních esejistických prací ruských a polských autorů, které měly zásadní význam pro konstituování moderních básnických směrů v ruské a polské literatuře.