Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prezentace odborných informací v odborném i neodborném kontextu
Id projektuSGS21/FF/2016-2017
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je popsat způsoby prezentace odborných informací v odborném i neodborném kontextu v německém a českém prostředí a poukázat jednak na shody a rozdíly, které se v této oblasti objevují, jednak na změny, kterými prochází odborná komunikace v době globalizace a digitalizace. Pozornost bude zaměřena zejména na populárně-naučný diskurz, zastoupení a prezentaci odborných informací v institucionální komunikaci a odbornou komunikaci mezi odborníky a laiky na internetu. Předmětem výzkumu budou jak tradiční formy komunikace (články v denním tisku, časopisech plnících především zábavnou funkci a v populárně-naučných časopisech), tak online komunikace (on-line zpravodajství, blogy, populárně-naučné texty na internetu a webové stránky institucí). V rámci výzkumu bude sledováno zastoupení odborné terminologie ve vybraných textových druzích, způsoby tvorby nových termínů, jejich užití v kontextu, a sice z česko-německé perspektivy. Dalším cílem výzkumu bude srovnání prezentování odborných obsahů s ohledem na zastoupení a funkci neverbální složky (typografie textů, obrazový materiál). Výzkum bude dále zaměřen na popis, srovnání a nalezení motivů užití multimodálních prvků, jež plní důležitou funkci i v rámci emocionalizačních strategií.