Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vývoj a aplikace nových adaptivních kooperujících evolučních algoritmů
Id projektuSGS08/UVAFM/2016
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceOptimalizace úloh je oblast výzkumu, která je stále více využívána v mnoha odvětvích vědy, průmyslu a jiných odborných pracovištích. Jedním z problémů existujících technik je schopnost reagovat co nejlépe na nově vznikající různě složité problémy. Mezi úspěšné metody hledání řešení optimalizačních úloh patří evolucí inspirované algoritmy, jejichž společnou vlastností je vývoj jedinců za cílem dosáhnout globálního minima účelové funkce problému.