Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Modelování distribuce tepla z oxidace uhlí v heterogenním porézním prostředí
Id projektuGA105/06/0630
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt se soustředí na problematiku oxidace a samovzněcování uhlí s cílem kvantifikovat proporce mezi oxidačním teplem akumulovaným v uhelné hmotě (= spotřebovaným na ohřev uhlí) a oxidačním teplem přecházejícím do oxidujícího vzduchu (= odvedeným vzduchem). Otázka distribuce oxidačního tepla bude řešena přímým laboratorním měřením a současně i matematickým modelováním s využitím výkonného softwarového prostředí FLUENT. Pro experimentální šetření bude využita technika průtokové kalorimetrie a metoda termické analýzy. Zásadním výstupem řešení bude matematický 3D model simulující počáteční fázi samovzněcování uhelné hmoty (do teploty asi 200°C) v heterogenním prostředí závalového prostoru dobývaného porubu po celou dobu jeho životnosti.