Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora studia informatických předmětů v anglickém jazyce
Id projektuIRP201606
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavukončený
AnotaceCíle projektu souvisí s aktualizovaným dlouhodobým záměrem Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2016. Projekt řeší potřebu rozšíření nabídky informatických předmětů vyučovaných v anglickém jazyce (návaznost na opatření 1.2.1 ? Rozšíření nabídky oborových předmětů vyučovaných v cizích jazycích). Do projektu bude zahrnuta inovace tří předmětů (z kategorie B ? povinně volitelné předměty) vyučované na KIP, pro které budou vytvořeny kompletní výukové materiály v anglickém jazyce, což jsou kontrolovatelné výstupy projektu. Cílovou skupinu tvoří zahraniční studenti a motivovaní čeští studenti.