Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití dynamické cholescintigrafie k posouzení funkční kapacity jaterního parenchymu před rozsáhlými jaterními resekčními výkony
Id projektuSGS22/LF/2016
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je posouzení přesnosti dynamické cholescintigrafie s použitím kyseliny iminodioctové v hodnocení jaterní funkce. Chirurgická resekce jaterního parenchymu představuje nejčastější terapeutickou metodu v odstranění patologických lézí jater. Se stoupající incidencí kolorektálního karcinomu stoupá i riziko výskytu jaterních metastáz. Před podstoupením resekce je nutné zvážit, zda je jaterní funkce dostatečně zachována, aby po odstranění části jaterního parenchymu nebyl pacient ohrožen hepatální insuficiencí. V zahraniční běžné praxi se k diagnostice funkčních poruch hepatobiliárního systému využívá systém dynamické cholescintigrafie s radiofarmaky na bázi kyseliny iminodioctové. Kyselina je po intravenozní aplikaci vychytávána hepatocyty, rychlost vychytávání je závislá na celkovém množství hepatocytů a jejich funkčním stavu. Průchod radiofarmak játry a jeho pasáž je sledována scintilační kamerou. Na souboru dvaceti pacientů budeme zjišťovat korelaci mezi výsledky krevních testů před a po jaterní resekci, které budou porovnány s hodnocením dynamické scintigrafie. V případě zjištění pozitivní korelace je naším cílem navrhnout postup pro zavedení této metody do běžné praxe.