Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Retrospektivní zhodnocení lékových interakcí u léčiv užívaných v terapii fibrilace síní
Id projektuSGS15/LF/2016-2017
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceFibrilace síní je nejčastější setrvalou poruchou srdečního rytmu. Její terapie spočívá jak v kontrole srdečního rytmu (nejčastěji amiodaronem) tak frekvence (např. digoxinem) a profylaxi tromboembolických příhod (např. warfarinem). Použití antiarytmika amiodaronu je komplikováno interindividuálními rozdíly v jeho farmakokinetice (variabilní biologická dostupnost, dlouhý biologický poločas a velký distribuční objem), kdy při užívání stejné dávky dochází k dosažení různých koncentrací u pacientů. Navíc se amiodaron, stejně jako jeho aktivní metabolit desethylamiodaron, vyznačuje vysokým potenciálem lékových interakcí, a to zejména se současně užívaným digoxinem. Vhodnou metodou k optimalizaci dávkování uvedených léčiv i k objektivizaci těchto lékových interakcí je terapeutické monitorování hladin (TDM). Retrospektivní zhodnocení stanovených hladin amiodaronu včetně jeho metabolitu desethylamiodaronu a digoxinu by mělo přinést důležité informace napomáhající optimalizaci dávkování těchto dvou léčiv i k objektivizaci jejich lékové interakce, podobně jako při kombinaci s warfarinem.