Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Stanovení charakteristiky tuhosti prsu a metodika jejího vyhodnocení
Id projektuSGS02/LF/2016
Hlavní řešitelMUDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceK vyšetřování prsu jako párového orgánu lidského těla ze zdravotního hlediska, po vyloučení intervenčních metod, je využíváno zejména diagnostiky rentgenovým zářením, ultrazvukem, magnetickou rezonancí popř. scintigrafií. Všechny tyto zavedené metody slouží k zachycení patologického jevu. Uvedená vyšetření jsou však prováděna pouze v určitých časových intervalech nebo v době klinických příznaků onemocnění. Mimo ně je člověk, většinou žena, odkázán na sebevyšetření pohmatem a pohledem. Tento typ sebesledování je popsán a zdokumentován různými způsoby. U nezanedbatelné skupiny žen však není možné prs pohmatem vyšetřit ani zkušeným lékařem, protože je žláza příliš tuhá, neprohmatná a to po celou dobu menstruačního cyklu. Doporučené sebevyšetření pak pozbývá smyslu. Vzhledem k dynamice zhoubného onemocnění prsu může být i rok dlouhým intervalem mezi paraklinickými vyšetřeními a možnost sebevyšetření je tak nezbytná. Každá změna struktury prsu ve smyslu pohmatového vyšetření může být důležitou indícií pro následující diagnostiku a včasnou léčbu. Často však neexistuje shoda mezi přehledným pohmatovým vyšetřením prsu a jeho hustotou zjištěnou paraklinickým vyšetřením. Studie by měla stanovit a matematicky popsat prs tuhý a prs poddajný a vytvořit metodiku pro určování tuhosti prsu. Na základě těchto údajů by měla pacientka možnost se nechat paraklinicky vyšetřit i mimořádně - častěji než určují zavedená observační schémata.