Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace a rozvoj internacionalizace výuky v navazujících magisterských oborech na FSS OU prostřednictvím tvorby předmětu "Critical Social Work"
Id projektuIRP201602
Hlavní řešitelMgr. Eliška Černá, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceSociální práce je oborem, který je úzce svázán s neustále se transformujícími podmínkami soudobé společnosti. Předmět ?Critical Social Work? poskytne studentům oborů Sociální práce a Managementu organizací služeb sociální práce teoretická východiska pro porozumění konceptům zplnomocnění, participace, sociální spravedlnosti. Kritická sociální práce je odpovědí teorií a metod sociální práce na problémy generované moderní společností ve druhé fázi modernity. Rozvojem internacionalizace výuky na FSS OU chceme zvýšit pedagogické dovednosti řešitelského týmu a zvýšit jazykové kompetence studentů.