Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studentská publikační činnost
Id projektuIRP201609
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eliška Čabalová
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt řeší inovaci předmětu Ateliér obalový a knižní design a Nakladatelství. Výstupem inovace je vydání studentských výtvarně významných knižních projektů a digitalizace stávajících prací. Je určen k prezentaci tvorby studentů na národních a mezinárodních přehlídkách s výtvarným zaměřením směrem ke knize, např. Nejkrásnější kniha roku, pražské Pokoje, výstavy ateliéru, výstavy Fakulty umění a pod. a ke zviditelnění Os-travské univerzity směrem k laické a odborné veřejnosti. Současně také vytváří základ "depositu" studentských prací, které zpětně slouží jako učební pomůcka ve výše jmenovaných předmětech.