Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Středoškolské nadání - brána k vysokoškolskému vzdělání
Id projektu0033/7/NAD/2015
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období2/2016 - 9/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceStřední školy často neumožňují dostatečný rozvoj nadaných žáků a využití jejich potenciálu. Projekt je zacílen na možnost individuálního rozvoje nadaných žáků prostřednictvím realizace vzdělávacího modulu. Pozornost bude věnována intenzivní prezenční a on-line metodické podpoře. Projekt mimo jiné nabídne žákům seznámení se s prostředím univerzity i specializovaných pracovišť. Každý žák si vyzkouší roli vysokoškolského studenta s možností získání certifikátu za zpracované výstupy. Cílem je motivovat k zájmu o vědu a dalšímu studiu na VŠ. Výrazným prvkem bude zaměření na technické a přírodovědné obory. Aktivity budou realizovány na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, která bude zajišťovat odbornou garanci, vzdělávací kurzy i on-line metodickou podporu.