Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vzdělání základ života
Id projektuCZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000173
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období9/2016 - 8/2019
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
AnotaceZisk kvalitního vzdělání dětí je základní nástroj emancipace romské komunity i budoucí prosperity všech občanů v rámci naší společnosti. Spolupráce s 9 mainstreamovými MŠ, ZŠ a 1 VŠ v Ostravě přispěje k rozvoji a zkvalitnění inkluzivního vzdělávání, kdy se romské děti, děti se SVP i děti z majority společně vzdělávají. Cílem je 300 romských dětí a dětí se SVP na kvalitních školách, rozvoj proinkluzivních kompetencí 60 pedagogů a 30 studentů a angažovaný hlas 30 romských rodičů ve vzdělávání.