Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní kataláze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po návrh reaktorů a dopad využití pevných materiálů na životní prostředí (SESKUPIT)
Id projektuCRP2016
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na dosažení synergetických efektů v oblasti výuky: a) praktického uplatnění pevných materiálů v oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy, b) charakterizace pevných materiálů,c) návrhu průmyslových reaktorů, d) dopadu průmyslového využití pevných materiálů na životní prostředí. Projekt je zaměřen na studenty magisterských a doktorských studijních programů a je realizován ve spolupráci 13 veřejných vysokých škol. Projekt zahrnuje výměnu informací a vzájemné hostování pedagogů a studentů v rámci sítě vytvořené za účelem společné výuky. Vzhledem k tomu, že daná oblast představuje dynamicky se vyvíjející problematiku, pak cílem projektu je rychlý proces přenosu nových informací z oblasti průmyslových aplikací a výzkumu a vývoje do výuky předmětů odpovídajícího zaměření. Vzájemné propojení předních odborníků z různých vysokých škol umožní dosáhnout synergetického efektu v přenosu informací uvnitř vytvořené sítě a rozšíří výuku o nové prvky. Projekt dále zahrnuje uspořádání nového tří-denního intenzivního kurzu pro studenty Ph.D. studia za účasti všech partnerů projektu (tento kurz by se následně organizoval i v dalších minimálně 3 letech po ukončení projektu). Dalším významným cílem projektu je organizace krátkodobých stáží studentů magisterského a doktorského studia na jiných vysokých školách uvnitř vytvořené sítě a to za účelem zaučení těchto studentů na přístrojovém vybavení jiných institucí vytvořené sítě. Tyto stáže přinesou studentům všech zúčastněných vysokých škol nové znalosti, případně prohloubí a rozšíří stávající znalostí o principu a využití jednotlivého vybavení, které je běžně probíráno v rámci výuky, avšak se kterým se studenti na příslušné VŠ nemohou setkat experimentálně. Pro kritické zhodnocení činnosti studentů doktorských studijních programů se uskuteční čtyři jednodenní symposia, kde budou studenti prezentovat výsledky své činnosti, které budou následně diskutovány jednak navzájem studenty, jednak akademickými pracovníky.