Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce
Id projektuMZV
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Ministerstvo zahraničních věcí
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je rozbor současného stavu restrukturalizujících se regionů Ostravska a Katowicka v souvislosti s jejich pozicí v globalizované ekonomice v oblasti sociální geografie, hospodářských a sociálních dějin, ekonomiky na jedné straně, na druhé poté vytvoření obecné průřezové koncepce přístupů k řešení problémů těchto regionů na regionální i mezinárodní úrovni. Obsahem projektu je realizace mezinárodního odborného sympozia, na němž budou diskutovány aktuální problémy restrukturalizujících se průmyslových regionů. Postuláty a hlavní závěry tohoto sympozia budou vydány v tištěné podobě spolu s doporučeními aplikovatelnými v oblasti regionálních politik a inovačních systémů. Za účelem podpory transformační a rozvojové spolupráce mezi ČR a PR budou výstupy projektu aktivně distribuovány příslušným cílovým skupinám a veřejným institucím. Projekt představuje první fázi v nadregionálně pojaté spolupráci odborných pracovišť a veřejné sféry, na kterou budou navazovat další projektové aktivity v prostoru střední Evropy.