Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Posílení transferu inteligentních systémů do praxe
Id projektu00293/2016/RRC
Hlavní řešitelRNDr. Pavel Vlašánek, Ph.D.
Období7/2015 - 3/2017
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceSoft computing je skupina matematických metod, které umožňují řešit extrémně komplikované problémy bez specifické struktury nebo takové, jejichž struktura není známa. Jako příklady uveďme metody optimálního návrhu řídícího systému, kdy informace o chování systému je neúplná a zahrnuje neurčitosti, predikce povodňových situací, analýza bezpečnosti ukládání odpadů apod. Tím je otevřena možnost řešit nové úlohy a vytvářet modely, které jsou blíže realitě než modely vytvořené pomocí klasických metod (např. diferenciální rovnice s nepřesně zadanou počáteční podmínkou, lineární programování za nejistoty nebo rozhodovací strategie popsané pomocí přirozeného jazyka). Rozvoj vhodných metod vyžaduje mít hluboké teoretické znalosti z oblasti algebry, formální logiky, teorie míry, teorie aproximace a jiných matematických teorií.