Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vývoj metod kvantového Monte Carlo
Id projektuIRP201558
Hlavní řešitelIng. Matúš Dubecký, PhD.
Období6/2015 - 12/2017
PoskytovatelKatedra fyziky, Institucionální podpora
Stavukončený
AnotacePráca v oblasti výpočtovej chémie a samostatný výskum a vývoj v oblasti počítačová a teoretická chemická fyzika (presun výskumu na OU), najmä mnohočasticové metódy ? kvantové Monte Carlo (QMC) a renormalizácia matice hustoty (DMRG). Tieto metódy majú veľký potenciál a sú zatiaľ málo používané/prebádané. Nedávna práca pracovníka v tejto oblasti (2013-2015), konkrétne posun metodológie QMC pre nekovalentné interakcie, priniesla 4 impaktované publikácie, pozvanie na prehľadový článok (Chemical Reviews, IF 45.7) a pozvanú prednášku (Pacifichem 2015, Honolulu, Hawaii). Plánovaný je výskum QMC metodológie pre prechodné kovy a ich oxidy (potrebné napríklad v katalýze) čo je veľmi obtiažny problém súčasnej výpočtovej chémie.