Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Jazyky zemí V4 v současné Evropě (jazyk jako prostředek vyjádření a formování identity)
Id projektuVisegrad Fund
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
AnotaceDo projektu vstupujú jazykovední a kultúrni pracovníci vysokých škôl z krajín V4. Orientovať sa budú na výskum miesta súčasných národných jazykov V4, s ohľadom na tlaky globalizácie a prenikanie ďalších svetových jazykov do štátov V4 (napr. angličtiny, ruštiny a pod.) Vo svojich výskumoch budú sledovať oblasti, v ktorých sa globalizačné jazykové tendencie a prenikanie svetových jazykov najviac prejavujú, a naopak, oblasti, v ktorých sa tieto tlaky prejavujú menej. Zároveň potvrdia podstatu jazyka ako jedného z výrazných konštituentov národnej a kultúrnej identity. Podiel partnera na projekte: finančná spoluúčasť ? bez spoluúčasti; partner sa bude podieľať na výskume v súlade s vyššie popísaným návrhom, bude prezentovať výsledky výskumu v podobe odborného článku na vedeckej konferencii (predpokladaný termín zač. septembra 2016), zverejní informáciu o organizácii tejto konferencie na webstránke fakulty/univerzity. Článok bude publikovaný v konferenčnom zborníku.