Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora přípravy klíčových projektů OU v operačních programech EU pro nové programovací období
Id projektuIRP2015_1
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu bude vytvořena struktura projektových oddělení včetně definování personální a funkční obsazenosti. Bude vytvořeno zázemí pro administrativní podporu nového programového období, definovány způsoby evidence projektů včetně jejich umístění a zajištění podpůrných činností pro jednotlivé projekty. Zároveň budou definovány podmínky pro zajištění ?firemní paměti? při migraci zaměstnanců ? způsob předání práce a následné administrativní zajištění udržitelnosti jednotlivých projektů. V rámci projektu proběhnou semináře a workshopy pro jednotlivé pozice (nové či inovované směrnice, výběrová řízení, pracovní úvazky, fungování ekonomického systému atd.) a bude vytvořen model pro podání, řešení a kontrolu projektů včetně řešení spoluúčasti na jednotlivých projektech.