Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Faktory ovlivňující negativní vliv invazivních raků vČR:migrační aktivita,reprodukční biologie a šíření patogenu račího
Id projektuIAA601870701
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
AnotaceProjekt bude zaměřen na vybrané vzájemně propojené klíčové faktory ovlivňující vztahy mezi původními a nepůvodními druhy raků ve střední Evropě, zejména v souvislosti s invazivními schopnostmi nepůvodních druhů: 1) migrační aktivita amerických druhů Orconectes limosus a Pacifastacus leniusculus (ovlivňující jejich přirozenou schopnost osídlovat nové lokality a dostávat se do kontaktu s místními druhy), 2) méně známé aspekty reprodukční biologie O. limosus (s dopadem na růstovou rychlost populací), a 3) míra nakaženosti populací amerických raků patogenem račího moru Aphanomyces astaci a případná sezónní dynamika výskytu patogenu. Krátkodobá i dlouhodobá migrační aktivita amerických druhů na třech různých lokalitách bude studována pomocí pasivních integrovaných čipů (PIT) a radiotelemetrie. Míra nakaženosti račím morem ve vybraných populacích a různých obdobích bude studována za pomoci molekulárních metod (druhově specifické PCR).