Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Návrh efektivního způsobu detekce počátku samovzněcovacího procesu biomasy na základě vyvíjených plynných složek
Id projektuHS_IHAS
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období7/2015 - 8/2016
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Anotace4. V návaznosti na Projekt je předmětem této Smlouvy vývoj metodiky včasné detekce počátku samovzněcování biomasy na základě analýzy skladby plynných složek vyvíjených při tomto procesu. Splnění tohoto předmětu prakticky znamená postupné vyřešení dvou následujících nákladových položek s harmonogramem řešení:a) Červenec 2015 ? leden 2016: Simulace samovzněcovacího procesu biomasy do teploty cca 150°C s analýzou vyvíjených plynných složek; Výběr vhodných indikačních plynů samozahřívacího procesu v biomase, chemická identifikace takovýchto složek; Poznání chování vybraných indikačních složek do teploty 500°C.b) Leden 2016 ? červen 2016: Testování variability vyvíjených plynů pro různé typy biomasy a pro směsi biomasy s rozdílným poměrem obsažených složek; Verifikace indikačních složek pro praktické podmínky in situ; Zpracování metodiky detekce samovzněcovacího procesu v biomase, vypracování závěrečné zprávy o řešení Projektu.