Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení IET
Id projektuCZ.1.05/2.1.00/19.0388
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelOP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt má za úkol především posílit kvalitu stávajících výzkumných programů projektu Institutu environmentálních technologií (IET) realizovaného v rámci OP VaVPI v letech 2011-2013, a to jak formou rozvoje stávajících výzkumných aktivit, tak aktivit nových. K naplnění uvedeného dojde prostřednictvím nové infrastruktury, díky níž se předpokládá zejména zvýšení kvality a objemu spolupráce s aplikační sférou a rovněž nárust publikační činnosti v jednotlicých výzkumných programech. Plánovaná zařízení především rozšíří výzkumné aktivity IET do dalších oblastí výzkumu, zvýší efektivitu výzkumu v dané výzkumné oblasti, zvýší atraktivitu pro spolupráci s aplikační sférou, rozšíří a zkvalitní podmínky zejméona praktického vzdělávání pro studenty všech stupňů studia.