Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pokročilé aplikace zlatých nanočástic v chirurgii
Id projektuIRP201553
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období6/2015 - 12/2017
PoskytovatelKatedra chirurgických oborů, Rozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceOdborný pracovník se bude věnovat studiu a možným aplikacím tvarovaných zlatých nanočástic v chirurgii, syntéze tvarově definovaných ZNC ve formě vodného koloidního roztoku, který představuje optimální formu tohoto nanomateriálu pro použití v organizmu. Schopnost kontrolovat rozměry a tvar nanočástic dovoluje optimalizaci fyzikálně-chemických vlastností a jejich biologické funkce. Konkrétní aplikace představují například kontrastní barvivo (lepidlo) pro laserové svařování tkáně, účinná látka pro hypertermii tumoru a kontrastní a zároveň účinná látka v základním tkáňovém výzkumu. Výzkumná činnost bude prováděna pod vedením profesora Kamila Kuči, docenta Petra Vávry a docenta Pavla Zonči ve spolupráci s Katedrou chirurgických oborů.