Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výzkumné obezitologické centrum - metabolické operace jako hlavní směr výzkumu a léčby extrémní obezity
Id projektuIRP201549
Hlavní řešitelprof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceLékařská fakulta OU má několik směrů výzkumných aktivit. V současné době má vytýčeno celkem sedm hlavních směrů výzkumu. Orientace výzkumných aktivit fakulty je v plném souladu se záměrem předkládaného projektu. Výzkumný směr související s tématem studie je Obezita jako celospolečenský problém. Projekt navazuje na předchozí období dvou let, kdy bylo zahájeno budování výzkumného centra pro oblast obezitologie. Během tohoto období řešitelský tým vytvořil funkční výzkumný směr a připravil řadu publikačních výstupů v časopisech s IF s citačními ohlasy.