Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hem: potenciální hlavní regulátor u trypanosomatidů
Id projektu16-18699S
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceHem představuje jeden z nejdůležitějších kofaktorů mezi živými organismy, u nichž tvoří aktivní centrum nejrůznějších homoproteinů. Trypanosomy a leismanie, narozdíl od většiny eukaryot, si nejsou schopny hem vytvořit a patří do málo početné skupiny tzv. hemových auxotrofů. Abychom lépe pochopili, jakým způsobem získávají hem z hostitele, rozhodli jsme se analyzovat vybrané potenciální přenašeče hemu u modelových lidských parazitů druhu Trypanosoma brucei a Leishmania mexicana. Navíc se domníváme, že hem představuje klíčový faktor, který je spouštěčem metabolických změn během dvouhostitelského životního cyklu. Jedním z nejznámnějších hemoproteinů je kataláza, která katalyzuje rozklad peroxidu vodíku v buňce. Je zajímavé, že kataláza je přítomna pouze u monoxenních (jednohostitelských) trypanosomatidů a zcela chybí u dixenních (dvouhostitelských) druhů. Z našich předběžných výsledků je zřejmé, že pokud dojde k heterogenní expresi monoxenní katalázy u dixenních druhů, je degradována pouze u stádií krevních, naproti tomu u hmyzích stádií je enzym stabilní a zůstává plně funkční.