Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
V. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Id projektuMSK_indiv.
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Období3/2015 - 6/2015
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem konference je posílení vazeb mezi LF OU v Ostravě a dalšími českými a zahraničními institucemi za účelem rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje ve zdravotnictví. Realizace konference umožní širší popularizaci a diseminaci výsledků vlastní studentské vědecké činnosti mezi odbornou, ale také laickou veřejnost (mezi hlavní směry vědeckovýzkumných aktivit na LF OU patří mimo jiné problematika obezity, která je zařazena dle WHO mezi přední problémy, kterými se musí společnost zabývat). Mezinárodní účast podpoří navázání nové spolupráce mezi VaV institucemi. Pro studenty znamená účast na konferenci možnost výměny a získání nových odborných znalostí, ale také posílení kompetencí v oblasti komunikačních dovedností.