Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Získání nových dovedností při vyšetřování pacientů se vzácnou vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury
Id projektuCH-003-192
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Období8/2015 - 6/2016
PoskytovatelÚstav laboratorní medicíny, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
AnotaceSub-projekt navazuje na spolupráci pracoviště ? Krevního centra FN a LF Ostrava ? s pracovištěm Univerzitní nemocnice v Bernu. Spolupráce se týká pacientů se vzácným onemocněním ? vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury - syndrom Upshaw-Schulmann. Pracoviště spolupracuje s Mezinárodním registrem pacientů s vrozenou formou TTP, které je celosvětově vedoucím pracovištěm zabývajícím se danou problematikou.