Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Svalově-kosterní model horních končetin při lidském pohybu: Výzkum biologického zatížení a prevence zranění
Id projektu16-14133Y
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelJuniorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceValidní svalově-kosterní modely lidského těla mohou poskytnout informace a znalosti o mechanismech, které mohou být základem pro vznik zranění. Použití těchto modelů může mít významný vliv na zdraví, pohyb a každodenní činnosti. Do širšího významu pochopení základních biofyzikálních vlastností lidského těla patří poruchy horních končetin. Tento projekt je v souladu se světovým programem pohybu a zdraví, zaměřeným na využití sportu a pohybové aktivity pro podporu zdraví. Cílem projektu je vytvoření a vyhodnocení svalově-kosterního modelu horních končetin, pro zvýšení pochopení rizika zranění horních končetin.