Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace multimediálních studijních materiálů Průvodce lékařskou mikrobiologií v prostředí Moodle - eLearning a jejich následný převod do anglického jazyka
Id projektuIRP201525
Hlavní řešitelprof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceV rámci řešení tohoto projektu budou inovovány a následně převedeny stávající multimediální studijní materiály vyvěšené v prostředí Moodle-eLearning v rámci výuky lékařské mikrobiologie pro studenty všeobecného lékařství a zdravotnických oborů na LF OU pod názvem Průvodce lékařskou mikrobiologií do anglického jazyka. Anglická mutace těchto materiálů může pak být následně využita při realizaci tiskové varianty těchto materiálů v podobě skript.Materiály multimediálního charakteru budou v prostředí Moodle-eLearning rozšířeny o 4 nové tematické celky: 1. Emergentní mikroorganismy; 2. Biologické zbraně hromadného ničení; 3. Dezinfekce a sterilizace; 4. Nozokomiální nákazy