Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Praktická cvičení ve farmakologii - preskripce a testové otázky pro studenty všeobecného lékařství
Id projektuIRP201521
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceVýuka farmakologie ve 3. a 4. ročníku všeobecného lékařství probíhá již 2 roky ve formě přednášek a praktických cvičení. V praktických cvičeních se studenti učí jednak předepisovat hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP) a individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP), jednak procvičují probírané učivo ve formě interaktivních seminářů. Podklady pro samostatné procvičování receptů podle zadání v prozatímní studijních materiálech však chybí, dostupné testové otázky jsou staré nejméně 10 roků. Spojení obou základních dovedností není v dosavadních pedagogických manuálech na lékařských fakultách vhodně zpracováno. Proto chceme vypracovat internetovou studijní oporu pro výuku farmakologie ve 3. a 4. semestru všeobecného lékařství. Internetová opora bude obsahovat základní informace pro preskripci jednotlivých forem individuálně připravovaných léčivých přípravků (IPLP), pravidla pro výpočet dávky hromadně vyráběných léčivých přípravků (HVLP), nejméně 100 příkladů se zadáním a řešením k procvičování obou forem (IPLP i HVLP) a nejméně 1000 testových otázek s řešením k procvičování probíraného učiva v průběhu celé výuky farmakologie. Internetová opora bude po vypracování přístupná v systému Moodle-eLearning pro potřeby studentů všeobecného lékařství bez časového omezení.