Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fyziologické zásady operování kůže hlavy a krku
Id projektuIRP201519
Hlavní řešitelprof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt má za cíl iniciovat a vytvořit podmínky pro otevření nového předmětu zabývajícího se zásadami fyziologického operování kůže hlavy a krku. Tématicky lze očekávat, že předmět bude pro studenty velmi atraktivní a to z důvodu toho, že půjde kromě teoretických přednášek především o praktický nácvik technik šití na umělých kůžích a modelech. Výstupem tedy kromě vytvoření nových studijních materiálů bude i získání a osvojení si nových znalostí v základních chirurgických technikách, které se sice na LF vyučují ale ne zcela systematicky. Vytvoření studijních materiálů bude pro studenty velmi důležité, usnadní jim studium této problematiky a prohloubí znalosti.