Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace výukových materiálů pro předmět Historický vývoj španělského jazyka
Id projektuIRP201515
Hlavní řešiteldr Jan Mlčoch
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceV projektu bude řešena inovace předmětu Historický vývoj španělského jazyka s cílem vytvořit novou multimediální e-learningovou oporu, která bude přístupná na webových stránkách Ostravské univerzity. Tento studijní text budou využívat studenti všech navazujících magisterských oborů vyučovaných na oddělení španělštiny katedry romanistiky FF OU a zároveň může být nabídnuta studentům jiných vysokých škol. Snahou autora bude vytvořit takový studijní materiál, který v sobě zahrne jednak klasickou textovou část, jednak sérii interaktivních odkazů a cvičení, které napomohou snadnějšímu zvládnutí obtížné látky. Zároveň dojde ke změně vyučovacího jazyka předmětu z češtiny na španělštinu, čímž dojde k zásadnímu kvalitativnímu zvýšení kompetencí posluchačů. Součástí projektu bude také nákup potřebné odborné sekundární literatury. Největší inovace však bude spočívat v přenesení těžiště z přímé výuky (přednášková činnost) na samostudium v souladu s moderními evropskými trendy vysokoškolského vzdělávání.