Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace výuky v rámci zvyšování odborných kompetencí
Id projektuIRP201529
Hlavní řešitelPhDr. Radim Badošek, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na dva základní okruhy řešení. Jedním z nich je rozvoj odborných znalostí a zkušeností jednotlivých pedagogův návaznosti na jejich odbornou profilaci, který bude uskutečněn za pomoci odborných konzultací s experty mimo osu. Dalším cílem tohoto projektu je vytvoření nových předmětů, jejichž účelem je doplnit a uspokojit poptávku po předmětech, které pracují s tzv. měkkými dovednostmi (soft skills). Tyto se totiž v praxi absolventů ukazují jako zásadní, i když jejich oborově odborné znalosti a dovednosti jsou na dobré úrovni. V rámci této aktivity jsou plánovány dva předměty, a to konkrétně Lektorské dovednosti a Práce s tělem v pomáhajících profesích.