Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mobilní technologie jaké nástroj kompetentního pedagoga
Id projektuIRP201527
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem předkládaného projektu je navázání spolupráce a odborných konzultací dvou významných odbomíků v oblasti digitálních technologií a kompetencí učitelů. V rámci konzultací bude řešena problematika praktického zavádění mobilních technologií do výuky na ZŠ, analýza vhodných vyučovacích metod a organizačních forem výuky při použití mobilních technologií a při rozvoji klíčových kompetencí žáků a studentů, jako nástroje modemího učitele. Na základě těchto odborných konzultací a rešerší dostupných informačních zdrojů budou vytvořeny nové sylaby do tří předmětů (KIK/INFTI - Informační technologie 1, KIK/INFT2 - Informační technologie 2; KPD/EFKPD - Efektivní kompetence pedagoga), jejichž obsahem je praktické zařazeni mobilních technologií do výuky na ZŠ a rozvoj klíčových kompetencí učitele respektive žáka.Pro předměty budou vytvořeny studijní opory a e-learningový kurz v LMS Moodle.