Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Izolace a charakterizace mikroorganismů schopných účinné degradace obtížně rozložitelných organopolutantů
Id projektu00955/2015/RRC
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2015 - 6/2016
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceProjekt bude zaměřen na bilaterální vědeckou spolupráci v oblasti biodegradace obtížně rozložitelných endokrinně disruptivních látek. Cílem bude isolace nových kmenů bakterií a hub z kontaminovaných průmyslových lokalit a úložišť pevných odpadů na území Číny a ČR. Izoláty budou charakterizovány z hlediska taxonomického a biodegradačních schopností se zvláštním zřetelem na získání zkušeností s metodami využívajícími značení polutantů radioaktivním 14C. Efektivita biologického rozkladu bude sledována také z hlediska toxicity a genotoxicity vznikajících produktů.