Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Computerová tomografie vedlejších dutin nosních - volumometrická studie vývoje dutin od narození do 18 let věku
Id projektuSGS09/LF/2015-2016
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceDetailní znalost vývoje vedlejších nosních dutin (VDN) je zásadní pro diagnostiku a léčbu onemocnění VDN v dětském věku, K vývoji dochází postupně pneumatizací horní čelisti, čelní kosti a kosti klínové. Data o vývoji VDN byla v dřívějších dobách získávána na základě pitevních nálezů či ne zcela přesných RTG snímcích. Rozvoj a rozšíření nových metod (počítačové tomografie - CT, magnetické rezonance) umožňuje poměrně exaktní zobrazení a rozvoj SW dovoluje zhodnotit objemové charakteristiky jednotlivých vedlejších nosních dutin v různých dětských věkových skupinách.VDN jsou zobrazeny při standardním vyšetření MR mozku, prováděném obvykle z jiných indikací. Využití tohoto zobrazení jinak fyziologických VDN, přesná znalost o vývoji pneumatizace v jednotlivých věkových skupinách usnaední klinickou diagnostiku a léčbu onemocnění nosu a VDN.Data z provedených MR vyšetření budou retrospektivně zpracována, pomocí speciálního software bude zhodnocen objem jednotlivých VDN (volumometrie) a soubor bude statisticky vyhodnocen. Bude zhodnocenazávislost velikosti dutin na věku, pohlaví, bude zhodnocen výskyt abnormalit.