Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Faktory ovlivňující vývoj morfologických a funkčních změna pankreatu po 1. atace akutní pankreatitidy
Id projektuSGS07/LF/2015-2016
Hlavní řešitelMUDr. Martina Bojková
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceAkutní pankreatitida je závažné onemocnění, charakterizované autodigescí pankreatického parenchymu a vznikem akutních nebo chronických komplikací. Současné dělení akutní pankreatitidu nemoc dělí na formu lehkou-intersticiální a formu těžkou-nekrotickou, mající stále více než 20% mortalitu. Akutní pankreatitida je v naprosté většině případů alkoholové etiologie, dalším významným etiologickým faktorem je onemocnění biliárního systému. To, co není ale dostatečně známo je, jaké množství alkoholu indukuje akutní pankreatitidu, jaký je podíl tzv. alkohol senzitivních jedinců z pohledu genetiky alkoholdehydrogenázy anebo proč u některých osob akutní pankreatitida přechází do formy chronické.