Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných žáků
Id projektuMSK
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období1/2015 - 6/2016
PoskytovatelPedagogická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceBilaterální spolupráce Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů PdF OU (VCEEP) s The High School Affiliated to Renmin University of China a Beijing Institute of Technology v Pekingu. Práce s nadanými žáky je pro kvalitu nejen univerzitního vzdělávání jednou ze zásadních oblastí. Předpokládané výstupy: Cílem projektu je srovnání metodiky identifikace nadaných žáků v České republice a v Číně, vzájemná výměna zkušeností z oblasti práce s nadanými žáky v České republice a v Číně a příprava společné publikace shrnující výsledky měření pomocí Eye Trackingu. HLAVNÍM CÍLEM PROJEKTU JE ZJISTIT, JAKÉ MOŽNOSTI V SYSTEMATICKÉM VĚDECKÉM POZNÁVÁNÍ PROBLÉMŮ EDUKACE NADANÝCH ŽÁKŮ V ŽÁKOVSKÉ POPULACI ŠIROKÉHO VĚKOVÉHO SPEKTRA PŘINESE VÝZKUM V RÁMCI MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY EXPERTNÍCH ZKUŠENOSTÍ Z OBLASTI IDENTIFIKACE, EDUKACE A UPLATNĚNÍ NADANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE A V ČÍNĚ.