Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Architektura na Hlučínsku v 19. a 20. století: proměny a specifika
Id projektuSGS10/FF/2015
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zabývá proměnami architektury na Hlučínsku v období od druhé poloviny 18. do konce 20. století, tedy v čase, kdy toto území přináleželo Prusku a teprve v roce 1920 se stalo součástí Československa (s další německou mezihrou v období 1938-1945). Na tyto společenské a politické změny či na novou kulturní orientaci zdejší architektura reagovala jako velice citlivé médium. V určitých obdobích se stal demonstrativní nacionální ráz architektury, vzhledem ke specifičnosti regionu a dobovému historickému kontextu, přímo jejím ideovým programem (období 20. a 50. let 20. stol.). Cílem projektu je postihnout stylové proměny zdejší architektury, upozornit na její ideová východiska a kulturní vlivy, interpretovat ji v kulturněhistorickém kontextu a zhodnotit z hlediska dějin umění a památkové péče. Autoři budou usilovat o atribuci doposud anonymních děl. Měla by být podchycena a zmapována jedna z přehlížených kapitol dějin architektury v regionu.