Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Amerika jako Zaslíbená země? Zobrazení přistěhovalectví ve vybraných dílech americké literatury
Id projektuSGS11/FF/2015
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se soustředí na zobrazení přistěhovalectví do USA v americké literatuře se zaměřením na americkou prózu, zejména pak na subžánr tzv. přistěhovaleckého románu. Sleduje jednak tu část americké literární produkce, která zpracovává tradiční imigraci z evropského kontinentu (ztvárnění života židovských přistěhovalců v americké židovské literatuře a dále nežidovských imigrantů ze střední a východní, případně jižní Evropy ? Abraham Cahan, Anzia Yezierska, Henry Roth, Willa Cather, Upton Sinclair), jednak etnickou literaturu asijskoamerických autorů se zaměřením na Indii (Bharati Mukherjee, Jhumpa Lahiri) a hispánských amerických spisovatelů pocházejících z oblasti Karibiku (Junot Díaz z Dominikánské republiky, Cristina García z Kuby). Projekt tak pokrývá období prvních dekád 20. století, kdy imigrační vlna z Evropy dosáhla zejména v prvním desetiletí v USA svého vrcholu, a zároveň i zobrazení tzv. ?nových přistěhovalců? z Asie a Latinské Ameriky v tvorbě současných amerických autorů. Řešitelé projektu se přitom zaměří na některé příznačné tematické celky v přistěhovalecké literatuře, např. asimilace, střetu odlišných kultur, generačních konfliktů, pocitu vykořeněnosti, ale také si budou všímat formálních rysů přistěhovalecké prózy (např. vlivu původu imigrantských autorů na jazyk díla). Metodologicky projekt vychází z poznatků etnických studií, postkoloniální i feministické literární kritiky, přičemž počítá i s interdisciplinárními přesahy.