Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách Chamber REST
Id projektuSGS16/FF/2015
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKomplexně pojatý projekt je zaměřený na systematické vytvoření multidisciplinární báze základního výzkumu i experimentálního vývoje speciální varianty techniky omezené zevní stimulace (chamber REST; varianta Terapie tmou) s výrazným publikačním potenciálem i na mezinárodní úrovni. Zahrnuje: - Experimentální psychofyziologickou test-retestovou studii měření EKG a variability srdeční frekvence (HRV) na Ústavu fyziologie a patofyziologie Lékařské fakulty OU, s kontrolní skupinou. - Experimentální test-retestovou studii kognitivních funkcí (paměť, pozornost?) s kontrolní skupinou. - Navázání multioborové a mezinárodní výzkumné spolupráce (LF OU; UBC) + příprava podání GA ČR - Popularizaci vědy a Filozofické fakulty OU (Český rozhlas / televize ?) - Navázání na tuzemskou výzkumnou tradici v tomto oboru (MUDr. Ludvík Šváb a Prof. MUDr. Ján Gross) - Přenesení těžiště výzkumu na půdu FF OU (hlavní řešitel je zakladatelem moderního výzkumu) Projekt staví na dlouhodobém, úspěšném výzkumném úsilí s publikacemi typu RIV, i s IF (publikované články, aktuálně vydávaná monografie, anglický článek, další dva anglické články v publikačním procesu). Naše výzkumné uchopení je originální a registrujeme zájem jak zahraničních kolegů, tak rozšiřování povědomí o této metodě mezi tuzemskou odbornou i laickou veřejností, včetně zájmu nových poskytovatelů terapie tmou o výzkumnou spolupráci.