Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ideologie v latinskoamerické literatuře
Id projektuSGS17/FF/2015-2016
Hlavní řešiteldr Jan Mlčoch
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt je zaměřen na výzkum ideologií v latinskoamerické literatuře 20. století. Cílem projektu je tedy zevrubné zmapování výskytu vybraných ideologií v národních amerických literaturách, převážně se zaměřením na marxismus a díla význačných reprezentantů jednotlivých národních literatur. Výzkum bude zacílen jak na díla osvědčených autorů (Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez), tak na díla autorů méně známých (Ernesto Cardenal, José Carlos Mariátegui, José María Arguedas). Specifičnost projektu spočívá také v dílčích perspektivách výzkumu, který bude prováděn v několika tematických rovinách typických pro latinskoamerickou literaturu: postavení černošského a původního obyvatelstva, oblast přistěhovalectví, konfrontace venkova a měst a v neposlední řadě pak význam ideologií v boji o nezávislost. Tyto dílčí aspekty budou podrobně zkoumány a závěry budou publikovány v sérii čtyř vědeckých studií, které následně budou tvořit závěrečnou monografii. Navrhovaný projekt je navázán na magisterské diplomové práce spoluřešitelů a zároveň splňuje kritérium provázanosti na výzkumné zacílení fakulty.