Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Veřejný prostor moravských a slezských měst v letech 1848-1938
Id projektuSGS20/FF/2015
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt navazuje na současné směry bádání urbánních dějin týkající se problematiky veřejného prostoru měst. Hlavním cílem projektu je uskutečnění základního výzkumu čtyř klíčových témat: 1. projevy kulturního nacionalismu (Bruntál), 2. urbanistická a architektonická řešení veřejného prostoru moravských a slezských měst (Frýdek a Místek), 3. specifika veřejného prostoru maloměsta (Valašské Klobouky) a 4. postižení úsilí o demokratizaci veřejného prostoru ze strany organizovaného dělnictva (Ostrava). Interdisciplinárními přístupy zpracovaná témata zásadně přispějí v domácím historickém bádání k interpretaci role a funkce veřejného prostoru měst v druhé polovině 19. a v první polovině 20. století. Období let 1848-1938 bylo vybráno z důvodu retrospektivní komparativní analýzy procesu demokratizace veřejného prostoru před a po roce 1918. Vytýčených cílů bude dosaženo zpracováním archivního materiálu a dobového tisku. Výstupem projektu budou čtyři případové studie zpracované studenty doktorského programu a publikované v recenzovaných periodicích (popř. sbornících) plus studie navrhovatelky.