Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Novověká společnost v procesu modernizace
Id projektuSGS27/FF/2015
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem předkládaného projektu je výzkum vlivu modernizačního procesu na proměny sociálních struktur populace. Pozornost se soustředí na proměnu, resp. adaptaci tzv. starých struktur do vznikající občanské společnosti na území Ostravska a Rakouského Slezska, dále na příslušníky jednotlivých vrstev vznikající občanské společnosti s důrazem na jejich ekonomické a především duchovní zázemí. V této oblasti bude zkoumán především spiritismus jako určitá forma lidové zbožnosti v oblasti Rakouského Slezska, jeho návaznost na oblast Povislí i jeho projevy v každodennosti modernizující se společnosti. V oblasti tzv. starých struktur se výzkum zaměří především na proměny tradičního stylu šlechty a s ní související mentality, změny sociálních poměrů, každodennost a jejich reflexi v ergo-dokumentech. Do projektu budou zapojeni studenti doktorského studia, u nichž se předpokládá jako závěrečný výstup předložení kapitoly disertační práce zpracované na základě výzkumu prováděného v rámci projektu. Studentům bude současně poskytnut prostor pro vlastní vědeckou publikační činnost, očekává se jejich aktivní účast na workshopech a konferencích k danému tématu.