Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Molekulární fylogeneze infrařádu Bibionomorpha (Diptera)
Id projektuSGS28/PřF/2015
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu bude řešena problematika fylogenetických vztahů a systematicky vybraných skupin hmyzího řádu Diptera v návaznosti na výzkumné aktivity navrhovatele a spolunavrhovatelů. Cílem bude rekonstrukce fylogenetických vztahů mezi jednotlivými taxony uvnitř infrařádu Bibionomorpha, se zaměřením na čeledi Keroplatidae a Mycetophilidae (Diptera), včetně taxonomických revizí vybraných taxonů v Palearktické a Orientální oblasti. Na základě multigenové analýzy (fragmenty jaderných genů 18S, 28S, ITS2 a mitochondriálních markerů 12S, 16S, CytB a COI) budou stanoveny hypotézy o molekulární fylogenezi čeledí Keroplatidae a Mycetophilidae a jejich pozice v rámci celého infrařádu Bibionomorpha. Při rekonstrukci fylogenetických stromů budou využity metody maximum parsimony, maximum likelihood a Bayesiánská analýza. Výstupy projektu budou publikovány v impaktovaných časopisech. Dílčí výsledky budou prezentovány na zahraniční konferenci.