Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Strukturně a sekvenčně specifické interakce proteinové rodiny p53 s DNA
Id projektuSGS26/PřF/2015
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProtein p53 je významný transkripční faktor, který je schopen regulovat expresi řady cílových genů a kontrolovat tak buněčnou proliferaci nebo řídit procesy apoptózy. Jeho význam dokazuje skutečnost, že mutované formy proteinu p53 jsou nalézány v řadě nádorů všech typů. Protein p63 byl objeven jako sekvenční i strukturní homolog tohoto významného nádorového supresoru. K nejvyšší expresi proteinu p63 dochází v bazálních vrstvách epitelárních struktur a byla prokázána jeho významná role při vývoji tkání. Mutace v lidském genu p63 jsou spojovány s řadou vývojových defektů. Posledním členem p53 proteinové rodiny je protein p73, který se významně podílí na karcinogenezi nervové soustavy a embryogenezi. Abychom lépe porozuměli úloze specifických proteinů v buněčných procesech, je nezbytné poznat a pochopit mechanismy interakce těchto proteinů s nukelovými kyselinami. V tomto projektu budou využity metody molekulární biologie a biofyziky ke studiu interakci proteinů rodiny p53 s DNA.