Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Populační a krajinná genetika vybraných druhů savců
Id projektuSGS25/PřF/2015
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePráce bude zaměřena na analýzu populační struktury, úrovně genového toku a evoluci některých adaptivních vlastností u vybraných druhů savců. U netopýrů rodu Pipistrellus budou studovány mechanismy a míra reprodukční izolace mezi několika blízce příbuznými liniemi pomocí integrativního přístupu zahrnujícího evoluční genetiku neutrálních markerů a kandidátních speciačních lokusů a popis ekologické niky. U rodu Canis bude studována genealogická struktura, prostorové chování, role antropogenních změn krajiny, úmrtnosti a potenciální hybridizace s domestikovanou formou na populační strkutru druhu. Výsledky obou částí budou interpretovány z hlediska paradigmatu ochranářské genetiky, zkoumající změny zmíněných parametrů u malých populací.